Security Information and Event Management (SIEM) er en viktig del av virksomhetens sikkerhetsstrategi. Om dette gjøres riktig kan det sørge for at organisasjonen beskytter forretningsdrift og intellektuell eiendom, møter krav og regelverk og gir bedre deteksjon og raskere respons ved sikkerhetshendelser.

Etterspørselen etter SIEM-teknologi er høy, men det betyr ikke at alle virksomheter har innført en SIEM-løsning, eller at eksisterende implementering fungerer godt.

Med vår SIEM-ekspertise kan vi tilby tjenester i alle deler av implementeringen, fra produktvalg og testing til implementering, justering og funksjonell testing.

Om du har en eksisterende SIEM-løsning og lurer på om den gjør det den skal, kan vi hjelpe deg å finne ut av det også.