Det finnes mange gode SIEM-teknologier på markedet. Likevel innser stadig flere virksomheter at slike teknologier ikke kan levere de forventede fordelene uten at de også investerer i personal, konfigurasjon og operasjonelleprosesser. Slike investeringer er ofte utfordrende å levere i praksis og blir gjerne meget kostbare.

NTT Security kan levere hybrid- og håndterte SIEM-tjenester. Dette inkluderer alt fra en klar skybasert SIEM as-a-service som vil være oppe og kjøre i løpet av noen få dager, til et fullstendig design og lokalt igangsatt SIEM-løsning som fjerndriftes. Vi kan tilby sertifiserte og erfarne SIEM-teknikkere som sikrer en vellykket implementering.

Ved å kombinere sertifiserte og erfarne teknikere med markedsledende SIEM-støtte kan vi tilby:

  • Konfigurasjon og finjustering av SIEM
  • Håndtering av oppdateringer og patch
  • Fleksible SLA, tilpasset truslene
  • Overvåkning av SIEM, konfigurasjoner og priviligerte brukere
  • Sikkerhetkopiering og gjenoppretting av konfigurasjoner
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)