Det finnes mange gode SIEM-teknologier på markedet. Likevel innser stadig flere virksomheter at slike teknologier ikke kan levere de forventede fordelene uten at de også investerer i personal, konfigurasjon og operasjonelleprosesser. Slike investeringer er ofte utfordrende å levere i praksis og blir gjerne meget kostbare.

NTT Security kan levere hybrid- og håndterte SIEM-tjenester. Dette inkluderer alt fra en klar skybasert SIEM as-a-service som vil være oppe og kjøre i løpet av noen få dager, til et fullstendig design og lokalt igangsatt SIEM-løsning som fjerndriftes. Vi kan tilby sertifiserte og erfarne SIEM-teknikkere som sikrer en vellykket implementering.

Ved å kombinere sertifiserte og erfarne teknikere med markedsledende SIEM-støtte kan vi tilby:

  • Konfigurasjon og finjustering av SIEM
  • Håndtering av oppdateringer og patch
  • Fleksible SLA, tilpasset truslene
  • Overvåkning av SIEM, konfigurasjoner og priviligerte brukere
  • Sikkerhetkopiering og gjenoppretting av konfigurasjoner
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer