“Alt” er på internett, og det gir både muligheter og trusler. Tingenes internett (IoT) betyr at systemer som tidligere var lukkede blir åpnet for fjerntilgang og fjernkontroll. Hvordan sikrer du alle applikasjoner, nettverk, enheter og utstyr? Hvordan sikrer vi IoT og operasjonelle teknologier (OT)?

Våre eksperter hjelper dere med å designe prosesser for å forbedre sikkerhetsprofilen deres for tingenes internett/IoT. Vi dekker tekniske tjenester, tilgangskontroll, kryptering, design og evalueringstjenester.

Vårt Advanced Security-team driver forskning og utvikling for å finne de beste løsningene for å sikre IoT og OT i fremtiden. NTT Security er en del av NTT Group, som årlig investerer 2 milliarder USD på forskning som gjør oss bedre i stand til å forstå og respondere på et trusselmiljø i stadig endring.