Globale team og geografisk spredte arbeidstakere betyr at du må gi ansatte muligheten til å jobbe når de ikke er på kontoret. Dagens arbeidstakere ønsker å kunne jobbe hjemme, på toget, flyet og kafeen. Virksomheter trenger sikkerhetsstrategier som lar ansatte jobbe trygt på farten.

Vårt team for Digital Workforce Consulting hjelper dere å vurdere og håndtere risiko knyttet til arbeidstakere som jobber mobilt og digitalt. Vi hjelper dere å konfigurere og implementere et sett tjenester som sikrer dagens mobile arbeidstakere.

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer