Globale team og geografisk spredte arbeidstakere betyr at du må gi ansatte muligheten til å jobbe når de ikke er på kontoret. Dagens arbeidstakere ønsker å kunne jobbe hjemme, på toget, flyet og kafeen. Virksomheter trenger sikkerhetsstrategier som lar ansatte jobbe trygt på farten.

Vårt team for Digital Workforce Consulting hjelper dere å vurdere og håndtere risiko knyttet til arbeidstakere som jobber mobilt og digitalt. Vi hjelper dere å konfigurere og implementere et sett tjenester som sikrer dagens mobile arbeidstakere.