Om uvedkommende får tilgang til admin-kontoer kan det ha katastrofale konsekvenser for virksomheten. Systemer for tilgangsstyring, identiteter, PKI-systemer og passordkontroll må vedlikeholdes og ha gode prosesser for å være sikre.

Vi har en bred portefølje tjenester som hjelper kundene med å beskytte brukerkontoer, passord og identiteter i hele virksomheten.

Vi tilbyr alt fra rådgivning og planlegging til full teknologiintegrasjon på flere plattformer. Våre eksperter gir råd knyttet til tilganger, identitetsstyring og passordkontroll, og kan implementere løsninger og prosesser i de fleste kundemiljøer.

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer