Vi har forståelse for at nettverks- og sikkerhetsteamet kan ha ulike måter å se ting på. Vi samler derfor relevant informasjon til de ulike gruppene slik at de kan ta informerte beslutninger sammen. Vi jobber sammen med dere for komme frem til hva som kan være åpent og sjekke om nettverket deres identifiserer alle problemområder. Våre rapporter gir i tillegg innsikt i hva konsekvensene vil være dersom deres ytre forsvarsmur blir trengt igjennom, samt hvordan deres verktøy vil håndtere hendelsen. Fungerer de optimalt? Er det mulig å få feilrettet alle såre punkter raskt?