Vi jobber sammen med alle sikkerhets- og nettverksinteressenter gjennom hele livssyklusen for ledelse av nettverkstilgang (NAC). Vi evaluerer og velger den mest hensiksmessige NAC-teknologien tilgjengelig, basert på en gjennomgang av arkitekturen og en helhetlig vurdering av risiko for datalekkasje og nåværende evner til å håndtere sensitive data. Deretter tar vi ansvar for å sette igang og integrere løsningen på en effektiv måte, samtidig som alle relevante policy og prosesser konfigureres på en korrekt måte.