Mangelen på global kompetanse og ressurser til å støtte 24-timers nettverks- og sikkerhetsovervåkning gjør at flere virksomheter vurderer en SIEM-løsning. Vi hjelper våre SIEM-kunder med å designe riktig tjeneste for å øke trusselsynligheten og kontinuerlig compliance, samtidig som de får en myk overgang til en garantert pris. Tilbakemeldingen fra våre kunder er at denne tjenesten ikke bare gir bedre kontroll, men at den også frigjør tiden til sikkerhetsteamet slik at de kan utføre mer interessante og verdifulle arbeidsoppgaver. Dette er igjen med på å øke trivsel og sikre at gode medarbeidere blir lenger i jobben sin.