Regelverk blir stadig strengere når det gjelder databeskyttelse og personvern. Dersom man ikke lykkes med å beskytte kundedata kan det ha store konsekvenser for merkevaren og omdømmet. Mange virksomheter gjør store investeringer for å hindre datatap, motivert av stadig strengere, globale regelverk de må etterleve.

Gode programmer for databeskyttelse gir bevist verdi til virksomheten. Vår Data Protection-tjeneste fokuserer på å beskytte den informasjonen som er viktigst for virksomheten. Vi hjelper dere med å redusere risikoen til et nivå dere kan leve med, slik at dere oppfyller krav i lover og regelverk uten at det går ut over drift og resultater.

Vi kombinerer teknisk ekspertise med forretningsrådgivning for å hjelpe dere å lage et pragmatisk og dekkende program for databeskyttelse, samtidig som dere kan jobbe effektiv for å nå forretningsmålene.

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer