Regelverk blir stadig strengere når det gjelder databeskyttelse og personvern. Dersom man ikke lykkes med å beskytte kundedata kan det ha store konsekvenser for merkevaren og omdømmet. Mange virksomheter gjør store investeringer for å hindre datatap, motivert av stadig strengere, globale regelverk de må etterleve.

Gode programmer for databeskyttelse gir bevist verdi til virksomheten. Vår Data Protection-tjeneste fokuserer på å beskytte den informasjonen som er viktigst for virksomheten. Vi hjelper dere med å redusere risikoen til et nivå dere kan leve med, slik at dere oppfyller krav i lover og regelverk uten at det går ut over drift og resultater.

Vi kombinerer teknisk ekspertise med forretningsrådgivning for å hjelpe dere å lage et pragmatisk og dekkende program for databeskyttelse, samtidig som dere kan jobbe effektiv for å nå forretningsmålene.