NTT Security leverer konsulenttjenester i kombinasjon med flere supplerende forberedelses- og integrasjonstjenester som sikrer maksimal verdi og effektivitet.

Om du jobber i et stadig endrende trussellandskap kan det virke som en krevende oppgave å opprettholde maksimal ytelse i sikkerhetsinfrastrukturen. Våre tjenester for design og integrasjon av sikkerhetsløsninger gir tilgang til relevante ytelsesforbedringer, tekniske kunnskaper og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og følger alle regler, samtidig som den er fleksibel nok til å tilpasse seg forandringer i virksomheten. Våre konsulenter jobber sammen med deg for å velge og konfigurere en sikkerhetsteknologi som støtter deres forretningsmål og compliance-krav. Vi fokuserer på å optimalisere eksisterende systemer og rasjonalisere teknologien dere allerede har ved å redusere kompleksitet og kostnader.

Vi benytter oss av vår utprøvde Global Enterprise Methodology (GEM) for å gi organisasjonen innsikt i deres nåværende risikoeksponering slik at dere kan ta informerte avgjørelser om løpende risikohåndtering. Vi håndterer deres sikkerhetsutfordringer innenfor rammene til organisasjonens risikoparamentre, sikkerhetsprogram og modningsnivået til de ulike kontrollene, IKT-miljø og personalets mulighet til å benytte seg av fremgangsmåten The Full Security Life Cycle.

Alle tjenester som leveres av vårt erfarne konsulentteam støttes av SERT (Security Engineering and Research Team) og benytter seg av spesialdesignede analyse- og undersøkelsesverktøy basert på NTT Securitys investeringer i forskning og utvikling.