Uavhengig av om bransjeforeskriftene krever det eller om dette gjennomføres som et ledd i en overordnet strategi for risikohåndtering, er utvikling av sikkerhetspolicyer, standarder og rutiner avgjørende for håndtering av informasjonssikkerhet og risiko. Våre konsulenter jobber sammen med dere for å identifisere sårbare områder, samt med å utvikle og inføre policyer og rutiner som opprettholder den høyeste graden av sikkerhet med minst mulig forstyrrelser for virksomheten.