Uavhengig av om bransjeforeskriftene krever det eller om dette gjennomføres som et ledd i en overordnet strategi for risikohåndtering, er utvikling av sikkerhetspolicyer, standarder og rutiner avgjørende for håndtering av informasjonssikkerhet og risiko. Våre konsulenter jobber sammen med dere for å identifisere sårbare områder, samt med å utvikle og inføre policyer og rutiner som opprettholder den høyeste graden av sikkerhet med minst mulig forstyrrelser for virksomheten.

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer