At man må oppfylle kravene i PCI DSS er ikke noe nytt. Likevel håndterer mange organisasjoner det som en årlig hendelse i stedet for en prosess som krever jevnt vedlikehold året gjennom.

Når du håndterer PCI compliance som et enkeltstående prosjekt én gang i året påløper unødvendige kostnader, og du tar ressurser og budsjetter fra andre prosjekter.

Mange prosjekter mislykkes grunnet dårlig rådgivning og uklarheter om hva prosjektet omfatter. Ofte har man ikke de interne ressursene som kreves for å styre et PCI DSS compliance-program.

Vi er PCI-godkjent som leverandør av evaluering og scanning, og våre erfarne rådgivere har hundrevis av denne type prosjekter under beltet. Vi hjelper dere med å finne hull i prosessene, tar en gjennomgang og foreslår praktiske løsninger, og kan bidra med ekstra ressurser om dere har begrenset med folk in-house.

Vi leverer alt av PCI DSS-tjenester, fra penetrasjonstesting, sårbarhetsscanning og QSA-revisjoner til planlegging av deres PCI compliance-program.

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer