Compliance er tosidig: Du må vite hvor du har hull, deretter finne en god måte å tette dem på. Våre rådgivere hjelper dere å møte krav i lover og regler, og gjerne overgå kravene. Vi sikrer at du ikke bare krysser av på en sjekkliste, men også strømlinjeformer compliance-arbeidet og bedrer prosessene.

Vi hjelper dere med å prioritere riktig og utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsmekanismer som reduserer risiko og hjelper dere å møte interne og eksterne compliance-utfordringer.

Våre compliance-tjenester inkluderer:

  • Utvikling av retningslinjer, standarder og prosedyrer – Vi finner behovene og utvikler og implementerer retningslinjer og prosedyrer som gir høy sikkerhet, men minimale forstyrrelser for driften
  • Helsektoren – Vi har omfattende erfaring med å levere evalueringer og gap-analyser knyttet til regulativer for helsektoren, inkludert HIPAA, HITRUST og ePHI
  • Krav i lover og regelverk – Vi leverer evalueringer og gap-analyser knyttet til en rekke standarder og rammeverk, som ISO, NIST og SANS
  • PCI DSS-tjenester – vi tilbyr PCI-tjenester som gap-analyser, evaluerer om dere er klare for sertifisering og tetter eventuelle hull
  • Sårbarhetsprogrammer – vi kan hjelpe dere med å utvikle programmer for å kontrollere sårbarheter

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer