Lover og regelverk endrer seg stadig, og det er en utfordring for virksomheter å navigere og håndtere nye krav.

Vi gjør evalueringer og gap-analyser mot en rekke standarder og rammeverk, som ISO, NIST, GDPR, GCHQ og SANS.