Har deres ansatte ressursene og kunnskapen som kreves for å forstå og håndtere kravene til compliance og datasikkerhet i helseorganisasjoner og -foretak?

Å forstå og etterleve krav i regelverk som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Health Information Technology for Economic Clinical Health (HITECH) og Secure Electronic Protected Health Information (ePHI) kan være utfordrende og tidkrevende. Mange organisasjoner har ikke tid, ressurser eller kompetansen som behøves for å håndtere disse regelverkene og krav til datasikkerhet.

Vi har vært rådgivere innen datasikkerhet for helseorganisasjoner over hele verden. Vi forstår utfordringene som ligger i lover og regelverk, og kan hjelpe dere med å gjøre tiltak for å sikre at dere følger retningslinjene.

Vi er PCI-godkjente, og leverer PCI-tjenester, fra gap-analyser til sertifiserings-gjennomganger og utbedring av sikkerhet. Vi kan hjelpe dere med å oppdatere retningslinjer og prosedyrer, sjekke hva dere mangler for å etterleve regelverket og gjøre risikoanalyse i deres organisasjon.

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer