Compliance er tosidig: Du må vite hvor du har hull, deretter finne en god måte å tette dem på. Våre rådgivere hjelper dere å møte krav i lover og regler, og gjerne overgå kravene. Vi sikrer at du ikke bare krysser av på en sjekkliste, men også strømlinjeformer compliance-arbeidet og bedrer prosessene.

Vi hjelper dere med å prioritere riktig og utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsmekanismer som reduserer risiko og hjelper dere å møte interne og eksterne compliance-utfordringer.

Våre compliance-tjenester inkluderer:

  • Utvikling av retningslinjer, standarder og prosedyrer – Vi finner behovene og utvikler og implementerer retningslinjer og prosedyrer som gir høy sikkerhet, men minimale forstyrrelser for driften
  • Helsektoren – Vi har omfattende erfaring med å levere evalueringer og gap-analyser knyttet til regulativer for helsektoren, inkludert HIPAA, HITRUST og ePHI
  • Krav i lover og regelverk – Vi leverer evalueringer og gap-analyser knyttet til en rekke standarder og rammeverk, som ISO, NIST og SANS
  • PCI DSS-tjenester – vi tilbyr PCI-tjenester som gap-analyser, evaluerer om dere er klare for sertifisering og tetter eventuelle hull
  • Sårbarhetsprogrammer – vi kan hjelpe dere med å utvikle programmer for å kontrollere sårbarheter