Er datasikkerhetsarbeidet hos dere så etablert at dere har både et rødt og et blått team? Fungerer disse bra sammen?

Det røde teamet bør simulere angrep for å finne hull i virksomhetens forsvarsverk. Det blå teamet skal forsvare virksomheten mot alle angripere (også det røde teamet), og kontinuerlig jobbe for å bedre sikkerheten i organisasjonen. Purple Team Assessment er for de virksomhetene som allerede har et rødt og et blått team, men ønsker å sikre at disse jobber effektiv sammen.

NTT Securitys Enterprise Security-team tester deres miljø for svakheter, og gir innsikten og løsningene dere trenger for å beskytte, detektere og håndtere utfordringer best mulig.