Virksomhetens applikasjoner og programmer er nøkkelressurser når organisasjoner skal øke effektiviteten ved å strømlinjeforme forretningsprosessene. Virksomhetens programmer er utsatt for risiko fra stadig flere sikkerhetstrusler og aggressive tjenestenekt (DoS)-angrep. Samtidig skal Software-as-a-service (Saas) og sky-applikasjoner implementeres på en trygg måte.

Vi samarbeider med dere for å forstå hvordan dere jobber med optimalisering av forretningsprosesser, og gir råd om hvordan dere kan sørge for at ansatte trygt får tilgang til applikasjoner og data. Dette gjør vi uten teknologiduplisering og unødvendig kompleksitet som kan påvirke driften.