Enhver organisasjon må evaluere og forstå hvordan et trussellandskap i stadig endring påvirker virksomhetens risiko. Våre Assessments Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko.

Våre Assessment Services inkluderer:

  • Penetrasjonstesting: Et kostnadseffektivt verktøy for å oppdage, analysere og ta informerte beslutninger ved å se virksomheten som angriperen ser deg. Man unngår dyre sikkerhetsbrudd og oppnår compliance ved å avsløre risiko.
  • Social engineering: Tjenester som tester hvor bevisste brukerne i organisasjonen er
  • Fysisk sikkerhet: Identifisere områder hvor reelle inntrengere kan komme gjennom fysiske barrierer som gjerder, låser, kamera eller andre hindre.
  • Red Team Assessment: Tester deteksjon og respons på multi vector-angrep, gjennomgår fysisk sikkerhet og sjekker social engineering, nettverk og applikasjonsangrep
  • Enterprise Application Assessments: Leverer sikkerhetstesting, evaluering og konfigureringsløsninger for virksomhetskritiske applikasjoner, som SAP
  • Purple Team Assessment: Tester for svakheter i miljøer som allerede har et rødt og blått team. Innsikten gir kunden mulighet til å implementere tiltak for å beskytte, detektere og fjerne svakheter.


Kategorier for teknisk rådgivning

Incident Response and Forensics

NTT Security has immediate response capabilities.  If you are currently experiencing a security incident and need immediate assistance contact your nearest regional office.

Les mer
Engineering

We give you access to relevant and timely performance improvement, deep technology knowledge, and flexible resources to develop an infrastructure that is robust and compliant – but flexible enough to deliver business change.

Les mer
Compliance

Our planning, audit and testing services focus investment and resources, allowing our clients to evolve effective policies, procedures and security controls that reduce risk and meet changing internal and external compliance issues.

Les mer
Assessment

Our Assessment Services are designed to determine the quality, completeness and maturity of your risk, security and compliance programs and controls.

Les mer