Enhver organisasjon må evaluere og forstå hvordan et trussellandskap i stadig endring påvirker virksomhetens risiko. Våre Assessments Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko.

Våre Assessment Services inkluderer:

  • Penetrasjonstesting: Et kostnadseffektivt verktøy for å oppdage, analysere og ta informerte beslutninger ved å se virksomheten som angriperen ser deg. Man unngår dyre sikkerhetsbrudd og oppnår compliance ved å avsløre risiko.
  • Social engineering: Tjenester som tester hvor bevisste brukerne i organisasjonen er
  • Fysisk sikkerhet: Identifisere områder hvor reelle inntrengere kan komme gjennom fysiske barrierer som gjerder, låser, kamera eller andre hindre.
  • Red Team Assessment: Tester deteksjon og respons på multi vector-angrep, gjennomgår fysisk sikkerhet og sjekker social engineering, nettverk og applikasjonsangrep
  • Enterprise Application Assessments: Leverer sikkerhetstesting, evaluering og konfigureringsløsninger for virksomhetskritiske applikasjoner, som SAP
  • Purple Team Assessment: Tester for svakheter i miljøer som allerede har et rødt og blått team. Innsikten gir kunden mulighet til å implementere tiltak for å beskytte, detektere og fjerne svakheter.