Tidlig deteksjon og respons er viktig for å beskytte kritiske eiendeler, slik at dere kan reagere raskt når et angrep skjer. Dersom et angrep skulle inntreffe kan vi på forespørsel stille med et responsteam som raskt hjelper kundene med å håndtere hendelser og hindre skade.

Vårt On Demand responsteam tilbyr:

  • Håndtering av umiddelbare behov for å sikre at organisasjonen er oppe og går igjen så raskt som mulig
  • Et team med datasikkerhetsanalytikere og hendelseshåndterere når dere trenger dem
  • En plan for gjenopprettelse, avhengig av angrepets omfang og natur