Hvis du vet hva du skal gjøre når en hendelse inntreffer reduserer du varigheten og effekten av angrepet. NTT Security gjør dere bedre i stand til å håndtere sikkerhetsbrudd, forhindre spredning og minimere effekten av en hendelse.

Vi evaluerer planer for hendelseshåndtering og prosedyrer og tester hvor effektive de er sammen med dere. Dere får en oppdatert plan for hendelseshåndtering som gjør dere bedre i stand til å håndtere fremtidige hendelser.