Vår Proactive Incident Response-tjeneste omfatter god planlegging, integrasjon av responsteam både fra kunde og NTT Security, og testing av plan for hendelseshåndtering.

Når en sikkerhetshendelse inntreffer er det viktig å avgjøre omfanget raskt og hindre videre spredning. En god sikkerhetspartner har spesialisert, teknisk kunnskap innen hendelseshåndtering, analyse av logger og skadevare og kan gjøre digital etterforskning.

Dersom du har fast avtale med et profesjonelt responsteam sparer du verdifull tid ved en hendelse, slik at hullet raskt tettes og dere samler bevis som ved behov kan brukes av f.eks politimyndigheter.

  • Service Level Agreements for hendelseshåndtering
  • Rådgivere som håndterer hendelser, enten på stedet eller fra NTT Securitys kontor
  • Avanserte analyser av logger og skadevare med våre spesiallagde verktøy
  • Undersøkelser som kan brukes som bevis ved etterforskning

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer