Vår Proactive Incident Response-tjeneste omfatter god planlegging, integrasjon av responsteam både fra kunde og NTT Security, og testing av plan for hendelseshåndtering.

Når en sikkerhetshendelse inntreffer er det viktig å avgjøre omfanget raskt og hindre videre spredning. En god sikkerhetspartner har spesialisert, teknisk kunnskap innen hendelseshåndtering, analyse av logger og skadevare og kan gjøre digital etterforskning.

Dersom du har fast avtale med et profesjonelt responsteam sparer du verdifull tid ved en hendelse, slik at hullet raskt tettes og dere samler bevis som ved behov kan brukes av f.eks politimyndigheter.

  • Service Level Agreements for hendelseshåndtering
  • Rådgivere som håndterer hendelser, enten på stedet eller fra NTT Securitys kontor
  • Avanserte analyser av logger og skadevare med våre spesiallagde verktøy
  • Undersøkelser som kan brukes som bevis ved etterforskning