NTT Security kan reagere momentant. Dersom en sikkerhetshendelse er i gang og du trenger umiddelbar hjelp skal du kontakte nærmeste regionskontor.

NTT Security leverer hendelseshåndteringstjenester i kombinasjon med tilleggstjenester som sikrer best mulig effektivitet og verdi.

Dette gjør vi ved å håndtere deres sikkerhetsproblem innenfor rammene for deres virksomhets risikoparametre, sikkerhetsprogram, modenheten på de ulike kontrollene, IKT-miljø og personalets mulighet til bruke The Full Security Life Cycle- fremgangsmåten.

Alle tjenester leveres av våre erfarne konsulentteam og støttes av Global Threat Intelligence Center (GTIC). De utnytter seg av spesialdesignede analyse- og undersøkelsesverktøy basert på NTT Securitys investeringer i forskning og utvikling

Sertifiserte eksperter

Teamet som håndterer sikkerhetshendelser består av sertifiserte og erfarne sikkerhetseksperter. De forstår viktigheten av å raskt og effektivt identifisere, begrense og motvirke konsekvensene av et sikkerhetsbrudd.

Teamet er eksperter på å gå gjennom sikkerhetslogger, samt utføre angrepstekniske analyser av systemer og skadeprogram for å forstå og spore kildene bak. De har jobbet med PR-byråer, advokater og politi for å løse større sikkerhetshendelser.

Flere av medlemmene på teamet har bakgrunn fra myndigheter, militæret eller forsvarsindustrien. De lener seg på erfaringer med funksjoner, taktikk, teknikker og prosedyrer som blir brukt av kriminelle, uavhengig av om de angriper alene eller med støtte fra statlige hold. Teamet har i tillegg støtte fra hele NTT Security SERT, der vår betydelige investering i forskning og utvikling har ført til kunnskap og verktøy som effektivt håndterer enhver sikkerhetshendelse.