Det eneste som er verre enn å oppdaga at det har vært en uautorisert tilgang i deres miljø, er å ikke analysere hendelsen etterpå. For å sjekke om hendelsen er ordentlig ryddet opp i er det viktig å gjøre seg kjent med den totale skaden og identifisere årsaken bak.

Våre sikkerhetseksperter jobber sammen med de som håndterer sikkerhetshendelser hos dere. Sammen lager vi en plan for å identifisere, gjenopprette og verifisere applikasjoner, systemer og infrastruktur som ble utsatt for hendelsen. Våre eksperter vil også identifisere forandringer eller tillegg som bør installeres for å forbedre sikkerhetsprogrammet og kontrollene.

I en opprydning og verifisering vil våre eksperter:

  • Jobbe sammen med de som håndterer hendelser hos dere, samt kundens IT-avdeling
  • Identifisere og dokumentere alle utsatte nettverk, applikasjoner og systemer
  • Lage en plan for gjenoppretting og validering
  • Gjennomføre en granskning av sikkerhetsarkitektur og design