For å minimere konsekvensene av en sikkerhetshendelse må virksomheten ha riktige tekniske forutsetninger, utdannet personale og muligheten til å handle raskt. En raskere oppdagelse gjør at man kan skaffe seg et fullstendig bilde av sikkerhetshendelsen, skaden kan begrenses og raskt bli rettet.

Pass på at du har tatt alle nødvendige grep for å korte ned på reaksjonstiden ved en sikkerhetshendelse. Sikre at du har på plass sikkerhetseksperter med de riktige sertifiseringene, slik at du kan vise virksomhetens interessenter at dere er godt forberedt.

Tjenesten for hendelsesplanlegging og forberedelse gir:

  • Integrasjon mellom deres personale og de som håndterer sikkerhetshendelser hos NTT Security
  • Validering av tredjeparts håndteringsplaner
  • Statisk simulering av hendelser og en gjennomgang av planen
  • Test av sikkerhetskontrollens effektivitet, logger og alarmfunksjoner
  • Prioritert SLA for hendelserespondering

Kategorier for teknisk rådgivning

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer