For å minimere konsekvensene av en sikkerhetshendelse må virksomheten ha riktige tekniske forutsetninger, utdannet personale og muligheten til å handle raskt. En raskere oppdagelse gjør at man kan skaffe seg et fullstendig bilde av sikkerhetshendelsen, skaden kan begrenses og raskt bli rettet.

Pass på at du har tatt alle nødvendige grep for å korte ned på reaksjonstiden ved en sikkerhetshendelse. Sikre at du har på plass sikkerhetseksperter med de riktige sertifiseringene, slik at du kan vise virksomhetens interessenter at dere er godt forberedt.

Tjenesten for hendelsesplanlegging og forberedelse gir:

  • Integrasjon mellom deres personale og de som håndterer sikkerhetshendelser hos NTT Security
  • Validering av tredjeparts håndteringsplaner
  • Statisk simulering av hendelser og en gjennomgang av planen
  • Test av sikkerhetskontrollens effektivitet, logger og alarmfunksjoner
  • Prioritert SLA for hendelserespondering