Teknisk rådgivning leverer teknisk ekspertise og sikkerhetskontroller skreddersydd til kundens infrastruktur, deres bruk av informasjonsteknologi og hvilke informasjonseiendeler som er viktige.

Industri- og produsentsertifiserte sikkerhetseksperter forstår hvordan man anvender beste praksis og overholder målsettinger ved å bruke eksisterende infrastruktur, investeringer og skybaserte nettverk, plattformer og kontroller.

Design – Planlegging, utvikling og design av punktløsninger og holistiske tekniske løsninger i samarbeid med konsulenter.

Sikring – Implementering, justering og kontinuerlig innsikt i landskapet for sikkerhetsteknologi og mulighet til å reagere i tilfelle en hendelse.

Testing – Validering av kontroller, program, mennesker, prosesser og teknologi.


Tjenestekategorier

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer
Incident Response and Forensics

NTT Security has immediate response capabilities.  If you are currently experiencing a security incident and need immediate assistance contact your nearest regional office.

Les mer
Engineering

We give you access to relevant and timely performance improvement, deep technology knowledge, and flexible resources to develop an infrastructure that is robust and compliant – but flexible enough to deliver business change.

Les mer
Compliance

Our planning, audit and testing services focus investment and resources, allowing our clients to evolve effective policies, procedures and security controls that reduce risk and meet changing internal and external compliance issues.

Les mer
Assessment

Our Assessment Services are designed to determine the quality, completeness and maturity of your risk, security and compliance programs and controls.

Les mer