Informasjonssikkerhet vil adri være en statisk og enkeltstående aktivitet. Uavhengig av om organisasjonen må innføre et sikkerhetsprogram for å støtte forandringer i virksomheten, eller om det handler om løpende forbedringer av resultater vil vi gi råd om hvordan man får mest mulig ut av medarbeidere, prosesser og teknologi. Rådene vi gir er bygget på lang erfaring med å levere vellykkede globale sikkerhetsprogram.

Strategic Consulting

3.1.x Strategic Consulting pillar image