Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. Tjenestene inkluderer:

  • Utvikling av sikkerhetsstrategi – NTT Securitys konsulenter utvikler et langsiktig veikart i samsvar med forretnings- og compliance-mål og digitale transformasjonsinitiativer, som planer for skymigrering
  • Utvikling av sikkerhetsprogrammer – NTT Security gir råd om hvordan virksomheter kan få mest mulig verdi fra ansatte, prosesser og teknologi, basert på lang erfaring med utvikling av vellykkede sikkerhetsprogrammer over hele verden.