Det kan være ensomt på toppen. Mange av våre kunder har hentet både kort- og langsiktig verdi fra vårt tjenestetilbud av støtte og råd til sikkerhetssjefer (CISO). Våre konsulenter vet hva som ligger bak jobben med å lede sikkerhetsarbeidet. Hvordan få med seg styret, håndtere strategiske- eller taktiske program for løpende compliance- og risikohåndtering.