Selv de beste policyer og tekniske kontroller kan bli ineffektive av en kunnskapsløs ansatt. Ansvaret for sikkerheten ligger ikke bare på IT-avdelingen, personalavdelingen eller ledelsen. En omfattende og effektiv informasjonssikkerhet krever at alle i organisasjonen er involvert.

Vi hjelper til med å utvikle ett omfattende opplæringsprogram for å dele sikkerhetskunnskap med deler av eller hele organisasjonen.

Vårt opplæringsprogram for sikkerhet tilbyr:

  • Bedre intern sikkerhetskunnskap ved hjelp av en rekke ulike teknikker
  • seminarer, litteratur og internettbaserte kunnskapsapplikasjoner
  • Et bredt spekter med emner
  • Fleksible leveranser, størrelse på klasser og formater som passer til virksomheten
  • Flerspråklige program