Sikkerhetsdesign kan ikke være satt i stein. Vi jobber sammen med deg for å sikre at ditt sikkerhetsdesign utvikler seg sammen med dine forretningsmål for å la deg ta i bruk ny teknologi, i tillegg til å støtte nye forretningsmuligheter. Etter en gjennomgang av dagens arkitektur, verdier, applikasjoner og prosesser, setter vi opp og planlegger et prioritert antall anbefalte aktiviteter og sikkerhetsprogrammer tilrettelagt for deres risiko- og compliance mål.

Strategic Consulting

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Arkitektur

Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Les mer
Transformasjon

Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. 

Les mer
Rådgivning

Våre rådgivere hjelper virksomheter med å lage strategi, forme kultur og kommunisere med ledelsen og styret.

Les mer
Risikovurdering

Våre risikovurderinger gir en detaljert forståelse av nåværende risikoeksponering, sett opp mot global best practice. Innsikten bruker vi for å hjelpe dere med å prioritere aktiviteter, slik at dere kan ta informerte beslutninger knyttet til risiko, og synliggjøre hvilken innvirkning og verdi investeringene har på alle nivåer i virksomheten.

Les mer