Sikkerhetsdesign kan ikke være satt i stein. Vi jobber sammen med deg for å sikre at ditt sikkerhetsdesign utvikler seg sammen med dine forretningsmål for å la deg ta i bruk ny teknologi, i tillegg til å støtte nye forretningsmuligheter. Etter en gjennomgang av dagens arkitektur, verdier, applikasjoner og prosesser, setter vi opp og planlegger et prioritert antall anbefalte aktiviteter og sikkerhetsprogrammer tilrettelagt for deres risiko- og compliance mål.

Strategic Consulting

3.1.x Strategic Consulting pillar image