Vi ønsker at våre kunder skal få høyest mulig verdi ut av de investeringene de gjør innenfor teknologi. Dette innebærer at vi jobber sammen med dere hele veien for å sikre at nye løsninger blir konfigurert på beste måte, samt i tråd med virksomhetens mål og godkjenningskrav. Det å sikre at dine investeringer jobber hardt for deg betyr å også lete opp nye måter å redusere kompleksiteten og kostnaden tilknyttet din eksisterende infrastruktur. Vi jobber sammen med våre kunder for å optimalisere eksisterende systemer og rasjonalisere de tekniske løsningene.

Strategic Consulting

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Arkitektur

Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Les mer
Transformasjon

Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. 

Les mer
Rådgivning

Våre rådgivere hjelper virksomheter med å lage strategi, forme kultur og kommunisere med ledelsen og styret.

Les mer
Risikovurdering

Våre risikovurderinger gir en detaljert forståelse av nåværende risikoeksponering, sett opp mot global best practice. Innsikten bruker vi for å hjelpe dere med å prioritere aktiviteter, slik at dere kan ta informerte beslutninger knyttet til risiko, og synliggjøre hvilken innvirkning og verdi investeringene har på alle nivåer i virksomheten.

Les mer