Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Vi hjelper dere med å finne disse hullene og forbedringsområder, og hjelper dere med å forstå hvilke forbedringer dere bør gjøre for å skape størst effekt. Våre tjenester omfatter:

  • Vurdering og design av arkitektur – Vi tar en gjennomgang av eksisterende arkitektur, applikasjoner, prosesser og infrastruktur og gir dere prioriterte anbefalinger som er direkte knyttet til deres målsetninger for risiko, compliance og forretning
  • Optimalisering av arkitektur – vi jobber sammen med dere for å optimalisere eksisterende systemer, redusere kompleksiteten i infrastruktur og rasjonalisere eksisterende teknologi

Strategic Consulting

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Arkitektur

Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Les mer
Transformasjon

Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. 

Les mer
Rådgivning

Våre rådgivere hjelper virksomheter med å lage strategi, forme kultur og kommunisere med ledelsen og styret.

Les mer
Risikovurdering

Våre risikovurderinger gir en detaljert forståelse av nåværende risikoeksponering, sett opp mot global best practice. Innsikten bruker vi for å hjelpe dere med å prioritere aktiviteter, slik at dere kan ta informerte beslutninger knyttet til risiko, og synliggjøre hvilken innvirkning og verdi investeringene har på alle nivåer i virksomheten.

Les mer