Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Vi hjelper dere med å finne disse hullene og forbedringsområder, og hjelper dere med å forstå hvilke forbedringer dere bør gjøre for å skape størst effekt. Våre tjenester omfatter:

  • Vurdering og design av arkitektur – Vi tar en gjennomgang av eksisterende arkitektur, applikasjoner, prosesser og infrastruktur og gir dere prioriterte anbefalinger som er direkte knyttet til deres målsetninger for risiko, compliance og forretning
  • Optimalisering av arkitektur – vi jobber sammen med dere for å optimalisere eksisterende systemer, redusere kompleksiteten i infrastruktur og rasjonalisere eksisterende teknologi

Strategic Consulting

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image