Strategisk rådgivning benytter erfarne eksperter for å definere og kommunisere risiko og strategier for sikkerhetsprogrammer ved hjelp av data, rammeverk og forståelse for bransje og virksomhet.  

Konsulenter som jobber opp mot sikkerhetssjefene forstår kompleksiteten, og kan bygge sikkerhetsprogram som lar virksomheter nå sine mål samtidig som de kan møte et høyt risikonivå.  

NTT Securitys konsulenter jobber for å definere sikkerhetsarkitektur og å gjøre de nødvendige tilpasningene i virksomheters digitalisering.  

Gjennomgang – Identifisere organisatoriske risikoer, hull i kvalitetskontrollen, og utvikle en prioritert strategi.  

Rådgivning – Sikkerhetssjefer som gir råd til sikkerhetssjefer: utvikle strategier, forme kultur, og kommunisere med ledere og styre.  

Arkitektur – Definer en holistisk sikkerhetsarkitektur og verktøy som matcher risikonivåene, risiko-toleransen og ressursene tilgjengelig.Tjenestekategorier

Arkitektur

Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Les mer
Transformasjon

Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. 

Les mer
Rådgivning

Våre rådgivere hjelper virksomheter med å lage strategi, forme kultur og kommunisere med ledelsen og styret.

Les mer
Risikovurdering

Våre risikovurderinger gir en detaljert forståelse av nåværende risikoeksponering, sett opp mot global best practice. Innsikten bruker vi for å hjelpe dere med å prioritere aktiviteter, slik at dere kan ta informerte beslutninger knyttet til risiko, og synliggjøre hvilken innvirkning og verdi investeringene har på alle nivåer i virksomheten.

Les mer