Strategisk rådgivning benytter erfarne eksperter for å definere og kommunisere risiko og strategier for sikkerhetsprogrammer ved hjelp av data, rammeverk og forståelse for bransje og virksomhet.  

Konsulenter som jobber opp mot sikkerhetssjefene forstår kompleksiteten, og kan bygge sikkerhetsprogram som lar virksomheter nå sine mål samtidig som de kan møte et høyt risikonivå.  

NTTs konsulenter jobber for å definere sikkerhetsarkitektur og å gjøre de nødvendige tilpasningene i virksomheters digitalisering.  

Gjennomgang – Identifisere organisatoriske risikoer, hull i kvalitetskontrollen, og utvikle en prioritert strategi.  

Rådgivning – Sikkerhetssjefer som gir råd til sikkerhetssjefer: utvikle strategier, forme kultur, og kommunisere med ledere og styre.  

Arkitektur – Definer en holistisk sikkerhetsarkitektur og verktøy som matcher risikonivåene, risiko-toleransen og ressursene tilgjengelig.


Støttemateriale

For mer informasjon om våre strategisk rådgivning, se vår Strategic Consulting Solution-oversikt.