Hva vi kan hjelpe deg med

Fjern risiko fra hendelse-respons-planleggingen

Om du ikke forbereder deg, kan du forberede deg på å feile. Aldri er dette mer sant enn innen IT-sikkerhet.

Digital motstandskraft bygger på premisset om at det ikke alltid er mulig å unngå hendelser, selv om det er ønskelig. Planlegging og beredskap kan redusere både skadeomfang og tiden det tar å oppdage trusselen, samt iverksette tiltak.

Vi er eksperter på hendelsesrespons. Men det er like viktig at vi alltid er tilgjengelige og klare for innsats. Om det verst tenkelige inntreffer kan vårt team settes inn på et øyeblikk.

Du er her

1.0_Strategic_Technical_Pillar_Image_SC 3


De fleste organisasjoner mangler en hendelse-respons-plan. Blant de som har en plan er det mange som aldri har testet den, eller så er den for gammel eller baserer seg på ansatte som ikke har fått opplæring. En bedre tilnærming til planleggingen minimerer angrepets skadeomfang, beskytter verdifulle data og gjør at planen kan revideres løpende, for å forhindre flere hendelser.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle

Tjenestekategorier

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer
Arkitektur

Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Les mer
Transformasjon

Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. 

Les mer
Rådgivning

Våre rådgivere hjelper virksomheter med å lage strategi, forme kultur og kommunisere med ledelsen og styret.

Les mer
Risikovurdering

Våre risikovurderinger gir en detaljert forståelse av nåværende risikoeksponering, sett opp mot global best practice. Innsikten bruker vi for å hjelpe dere med å prioritere aktiviteter, slik at dere kan ta informerte beslutninger knyttet til risiko, og synliggjøre hvilken innvirkning og verdi investeringene har på alle nivåer i virksomheten.

Les mer