Hva vi kan hjelpe deg med

Fjern risiko fra hendelse-respons-planleggingen

Om du ikke forbereder deg, kan du forberede deg på å feile. Aldri er dette mer sant enn innen IT-sikkerhet.

Digital motstandskraft bygger på premisset om at det ikke alltid er mulig å unngå hendelser, selv om det er ønskelig. Planlegging og beredskap kan redusere både skadeomfang og tiden det tar å oppdage trusselen, samt iverksette tiltak.

Vi er eksperter på hendelsesrespons. Men det er like viktig at vi alltid er tilgjengelige og klare for innsats. Om det verst tenkelige inntreffer kan vårt team settes inn på et øyeblikk.

Du er her

1.0_Strategic_Technical_Pillar_Image_SC 3


De fleste organisasjoner mangler en hendelse-respons-plan. Blant de som har en plan er det mange som aldri har testet den, eller så er den for gammel eller baserer seg på ansatte som ikke har fått opplæring. En bedre tilnærming til planleggingen minimerer angrepets skadeomfang, beskytter verdifulle data og gjør at planen kan revideres løpende, for å forhindre flere hendelser.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle