Hva vi kan hjelpe deg med

Planlegg for digital motstandskraft

For å kunne jobbe i en digital verden trenger man et miljø man kan stole på. Ettersom nettangrepene kommer oftere og trusselbildet stadig endres, må din organisasjon hele tiden vurdere og håndtere påvirkningen disse nye truslene har – samtidig som kommersielle mål understøttes.

Uansett hvilke risikoer eller mål med IT-sikkerheten dere har, samarbeider vi gjerne med deg for at du skal få så mye som mulig ut av ressurser og investeringer.

Med våre tjenester for risikovurdering, sikkerhetsplanlegging og optimalisering kan du identifisere og teste spesifikke aktiviteter som gjør at dere kan håndtere risiko løpende, tilpasset virksomhetens mål.

Strategisk rådgivning

3.1.x Strategic Consulting pillar image


For å kunne finne riktig miks av tjenester og løsninger som oppfyller ditt behov må du først forstå ditt sikkerhetsproblem. Hvor gode er dine sikkerhetsprogrammer, -rutiner og –kontroller? Vi samarbeider med deg om å lage en plan som tar hensyn til ditt risikonivå, ditt spesifikke miljø og hva dine ansatte kan gjøre.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle

Kategorier for strategisk rådgivning

Arkitektur

Sikkerhetsarkitektur utvikler seg kontinuerlig, og ofte er det vanskelig å se hull i egne systemer. For mange organisasjoner er det en utfordring at endepunkter og nettverk er komplekse og ikke har riktig integrasjonsnivå.

Les mer
Transformasjon

Våre transformasjonstjenester tilpasser sikkerhetsprogrammer og bruker kontroller som støtter nye skyinitiativer og SaaS-applikasjoner, samt initiativer knyttet til mobilitet og sosiale medier. 

Les mer
Rådgivning

Våre rådgivere hjelper virksomheter med å lage strategi, forme kultur og kommunisere med ledelsen og styret.

Les mer
Risikovurdering

Våre risikovurderinger gir en detaljert forståelse av nåværende risikoeksponering, sett opp mot global best practice. Innsikten bruker vi for å hjelpe dere med å prioritere aktiviteter, slik at dere kan ta informerte beslutninger knyttet til risiko, og synliggjøre hvilken innvirkning og verdi investeringene har på alle nivåer i virksomheten.

Les mer