Hva vi kan hjelpe deg med

Planlegg for digital motstandskraft

For å kunne jobbe i en digital verden trenger man et miljø man kan stole på. Ettersom nettangrepene kommer oftere og trusselbildet stadig endres, må din organisasjon hele tiden vurdere og håndtere påvirkningen disse nye truslene har – samtidig som kommersielle mål understøttes.

Uansett hvilke risikoer eller mål med IT-sikkerheten dere har, samarbeider vi gjerne med deg for at du skal få så mye som mulig ut av ressurser og investeringer.

Med våre tjenester for risikovurdering, sikkerhetsplanlegging og optimalisering kan du identifisere og teste spesifikke aktiviteter som gjør at dere kan håndtere risiko løpende, tilpasset virksomhetens mål.

Strategisk rådgivning

3.1.x Strategic Consulting pillar image


For å kunne finne riktig miks av tjenester og løsninger som oppfyller ditt behov må du først forstå ditt sikkerhetsproblem. Hvor gode er dine sikkerhetsprogrammer, -rutiner og –kontroller? Vi samarbeider med deg om å lage en plan som tar hensyn til ditt risikonivå, ditt spesifikke miljø og hva dine ansatte kan gjøre.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle