Hva vi kan hjelpe deg med

Få kontroll på compliance-utfordringer – enkelt og effektivt

Uten effektive regler, rutiner og sikkerhetskontroller kan neste sikkerhetsrevisjon bli både vanskelig og tidkrevende. Men sånn trenger det ikke være.

Vi hjelper virksomheter med å samkjøre sine compliance-programmer og å optimalisere innsatsen som kreves for å oppfylle nåværende og nye krav.

Våre erfarne konsulenter samarbeider med deg om å konfigurere sikkerhetsløsninger som er tilpasset dine forretningsmål, compliance-krav og beskyttelsesbehov – samt beste praksis i bransjen. Gjennom våre planleggings-, revisjons- og testtjenester fokuserer vi på å møte dine viktigste compliance-mål og å bygge verdi i det lange løp.

Her er du

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Å innføre velfungerende og robust IT-sikkerhet krever at riktige løsninger implementeres på riktig plattform. Vi samarbeider med deg om å avklare forventninger, integrere ny teknologi i eksisterende arbeidsflyt og -systemer, samt finjustere løsningene til ditt spesifikke behov. Alt dette for å forbedre virksomhetens funksjoner og drift.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle