Hva vi kan hjelpe deg med

Beskytt dine verdier med innsiktsdrevet sikkerhet

Å bygge opp innsiktskapasiteten er i mange tilfeller det siste steget i modningsfasen for mange organisasjoner, og det finnes et stort utvalg av verktøy og datakilder som man kan velge fra.

Vi forstår at for å fungere effektivt må innsikt om trusselbildet integreres med og gi data til øvrige identifiserings-, beskyttelses- og analyseverktøy i IT- og sikkerhetsstrukturen. Vi samarbeider med deg for å velge ut, implementere og konfigurere de ressursene som er best egnet til å gi organisasjonen langsiktig merverdi og kunnskap. Uansett om du planlegger nye investeringer eller å optimalisere eksisterende infrastruktur, vet vi av mange års erfaring at suksess starter med en solid og gjennomarbeidet plan. Samarbeid med oss om å utvikle en plan for din suksess.

Du er her

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Vi jakter hele tiden på manglende eller misvisende informasjon, som kan suppleres av vår trusselinformasjon. Skulle en hendelse skje vil man kunne bruke denne innsikten til å ta informerte beslutninger på kortere tid.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle