Hva vi kan hjelpe deg med

Beskytt dine verdier med innsiktsdrevet sikkerhet

Å bygge opp innsiktskapasiteten er i mange tilfeller det siste steget i modningsfasen for mange organisasjoner, og det finnes et stort utvalg av verktøy og datakilder som man kan velge fra.

Vi forstår at for å fungere effektivt må innsikt om trusselbildet integreres med og gi data til øvrige identifiserings-, beskyttelses- og analyseverktøy i IT- og sikkerhetsstrukturen. Vi samarbeider med deg for å velge ut, implementere og konfigurere de ressursene som er best egnet til å gi organisasjonen langsiktig merverdi og kunnskap. Uansett om du planlegger nye investeringer eller å optimalisere eksisterende infrastruktur, vet vi av mange års erfaring at suksess starter med en solid og gjennomarbeidet plan. Samarbeid med oss om å utvikle en plan for din suksess.

Du er her

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Vi jakter hele tiden på manglende eller misvisende informasjon, som kan suppleres av vår trusselinformasjon. Skulle en hendelse skje vil man kunne bruke denne innsikten til å ta informerte beslutninger på kortere tid.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle

Tjenestekategorier

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer
SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer