Hva vi kan hjelpe deg med

Beskytt dine digitale medarbeidere

Sikkerhet og compliance er en stor bekymring når virksomheter flytter sine data og applikasjoner til skyen. Troen på at du kan beskytte sensitive data og systemer, kombinert med fullt innsyn, er nøkkelen til en vellykket overgang.

Uansett hvor langt du har kommet på veien – vi samarbeider gjerne for å sikre at du lykkes i skyen. Våre tjenester kan overvåke og drifte ditt hybridmiljø, sånn at belastningen på de ansatte blir mindre. Samtidig leverer vi en sikker, samarbeidsvennlig og praktisk tilgang til dataressurser on demand.

Du er her

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Det er mange sikkerhets- og compliance-utfordringer som skal overvinnes når man flytter til skyen, men dette betyr ikke at du behøver å oppleve dem. Vi samarbeider med deg for å beskytte både egen og skyens infrastruktur, samtidig som vi reduserer risiko, garanterer sikkerhet og opprettholder fleksibiliteten.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle

Tjenestekategorier

Evaluering

Våre Assessment Services er laget for å bedømme kvalitet, fullstendighet og modenhet på deres programmer og funksjoner for sikkerhet og risiko. 

Les mer
Compliance

Våre tjenester for planlegging, revisjon og testing tar for seg investeringer og ressurser, slik at kundene kan utvikle effektive retningslinjer, prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner som reduserer risiko og møter interne og eksterne krav og regelverk. 

Les mer
Engineering

Vi gir deg tilgang til ytelsesforbedringer, dyp teknologikunnskap og fleksible ressurser for å utvikle en infrastruktur som er robust og i samsvar med standarder, lover og regler. Samtidig er den fleksibel nok til å romme endring. 

Les mer
Incident Response & Forensics

NTT Security kan respondere umiddelbart. Dersom dere opplever en sikkerhetshendelse og trenger umiddelbar assistanse, kan dere kontakte vårt nærmeste kontor. 

Les mer
SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer