Hva vi kan hjelpe deg med

Teknisk kompetente brukere kjøper, kontrollerer og tar i bruk sine egne IT-tjenester og -løsninger. Uten kontroll kan dette føre til at din organisasjon utsettes for risiko.

Vi er her for å hjelpe deg med å utstyre og beskytte dine digitale medarbeidere. Disse vil ha ny teknologi nå, og verdien av disse IT-tjenestene må maksimeres samtidig som risiko minimeres.

Vi fokuserer på å finne din organisasjons digitale fotavtrykk, samt hvilke skytjenester som brukes, for å avdekke eventuelle sikkerhetsbrister. Våre erfarne konsulenter samarbeider med deg om å etablere og prioritere dine skytjenester og behov for beskyttelse, sett i sammenheng med dine forretningsmål.

Du er her

1.0_Strategic_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 4_5


Velfungerende sikkerhets- og compliance-programmer bygger på at rutiner og kontroller iverksettes effektivt og konsekvent. Dersom kontrollene håndteres effektivt får man de data som kreves for å analysere nåværende sikkerhetsnivå, sikkerhets- og compliance-unntak, samt hvor effektive kontrollene er.

Øk motstandskraften med The Full Security Life Cycle