2019 Global Threat Intelligence Report

Velkommen til årets Global Threat Intelligence Report (GTIR).

NTT Security samler kontinuerlig data fra logger, alarmer, hendelser og angrep mot organisasjoner over hele verden. 2019-utgaven av Global Threat Intelligence Report analyserer data fra våre globale sikkerhetssentre – dette er reelle data fra vår kontinuerlige sikkerhetsovervåking for kunder.

Årets rapport fokuserer på en rekke sikkerhetsutfordringer vi har observert hos virksomheter det siste året. Analysen viser at kryptovalutautvinning, web-baserte angrep og identitetstyveri øker kraftig, samtidig som det er endringer i hvilke bransjer som er mest utsatte.

Trusler, hendelser og trender som er verdt å merke seg fra 2018:

  • Ulovlig kryptovalutautvinning var en betydelig aktivitet i 2018. Teknologi- og utdanningssektorene var utsatt for 86 prosent av alle angrep knyttet til kryptovaluta.
  • Finans har vært den mest angrepne bransjen i seks av de siste syv årene, med 17 prosent av angrepene i 2018.
  • 73 prosent av all ondsinnet aktivitet faller innunder fire kategorier: web-angrep, reconnaissance, tjenestespesifikke angrep og brute force-angrep.
  • Applikasjonsspesifikke- og webapplikasjons-angrep har doblet seg siden forrige år.

Ved å fokusere på de nyeste sikkerhetsutfordringene håper vi årets rapport kan hjelpe dere med å utvikle egen sikkerhetspraksis for å enda bedre motvirke de truslene din virksomhet møter.

Registrer deg for å lese 2019 Global Threat Intelligence Report.