Over 150 millioner angrep analysert. Last ned 2018 Global Threat Intelligence Report

Analysen for 2018 Global Threat Intelligence Report (GTIR) inkluderer data innhentet fra våre 10 globale sikkerhetsoperasjonssentre og syv forsknings- og utviklingssentre. Dette er data innhentet fra virkelige hendelser, basert påvår kontinuerlige trusselovervåkning.

Årets rapport oppsummerer aktivitet vi har oppdaget overenn 6,1 billioner logger og ved flere enn 150 millioner angrep,  samt sårbarhets-skanninger, hendelseshåndteringer og funn fra fra våre team for Threat Intelligence og trusselundersøkelser.
Blant de trusler vi har observert i 2017 er det verdt å merke seg:

  • En 350 prosent økning i ransomware
  • En 46 prosents reduksjon i angrepsvolum for finans i APAC
  • En global økning på 25 prosent i angrep mot teknologiselskaper
  • Tjenestesektoren kommer inn som en ny kategori på listen over «topp fem blant de mest utsatte for angrep»
  • Finanssektoren er tilbake som den mest angrepsutsatte sektoren globalt

GTIR gir også innsikt i personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), the National Institute of Standards and Technology (NIST), tingenes internett (Internet of things, IoT), operasjonell teknologi (OT), og de olympiske og paralympiske leker 2020 i Tokyo, Japan.

Årets rapport har større fokus på bransjesektorer, noe vi håper vil gi nyttig kunnskap for å hjelpe dere med å utvikle både sikkerhetsstrategier og daglige sikkerhetsrutiner, og redusere de angrep din organisasjon opplever.

Registrer deg for å lese 2018 Global Threat Intelligence Report.